psych.i.eijsink@icloud.com De psychotherapiepraktijk Wijchen | Nijmegen

De Psychotherapiepraktijk

Wijchen | Nijmegen

Oude Klapstraat 15, 6602 AE Wijchen
Berg en Dalseweg 61-63, 6522 BB Nijmegen

 
 

Neem gerust contact met ons op

De psychotherapeuten

Welkom

Wij zijn vijf zelfstandig gevestigde psychotherapeuten met allen een jarenlange werkervaring. Wij werken vanuit twee kleinschalige, goed bereikbare praktijklocaties in het centrum van Nijmegen en Wijchen. Door onze kennis en ervaring te bundelen kunnen wij een breed scala aan therapievormen bieden en kunt u op elke werkdag bij ons terecht.

Eventuele wachttijden verschillen per psychotherapeut. Neem voor actuele informatie hierover contact op tijdens een van onze spreekuurtijden.

 

Wie zijn wij

Vergoeding en behandeling

Algemeen

Wij hebben met alle grote zorgverzekeraars (en vrijwel alle kleine) een contract, dat betekent dat de kosten van de behandeling meestal vergoed worden door uw zorgverzekering. Wel wordt het wettelijk verplichte eigen risico (v.a. 2020 is dit € 385,-) bij u in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of andere arts noodzakelijk. Op deze verwijsbrief dient te staan dat het een verwijzing voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg betreft.

De gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, ook wel Specialistische GGZ (SGGZ) genoemd, is zorg gericht op vaak langer durende en meer complexe problematiek waar psychotherapeutische behandeling voor geïndiceerd is. Mocht uw huisarts twijfelen over de indicatie dan kan hij natuurlijk met ons hierover overleggen.

De declaratie van de behandeling zal na afsluiting van de gehele behandeling, of bij een langer durende behandeling aan het eind van ieder behandeljaar, naar uw zorgverzekeraar gestuurd worden. Deze vergoedt de behandeling rechtstreeks aan ons. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend. Houdt u er rekening mee dat dit dus pas bij afsluiting van de behandeling of na een jaar na aanvang van de behandeling gebeurt.

Informatie voor verwijzers

Voor wie?

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen bij wie een indicatie is voor de gespecialiseerde GGZ (SGGZ).


Voor welke klachten?

 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Trauma's en verwerkingsproblemen na ingrijpende gebeurtenissen
 • Emotionele en gedragsproblemen in verband met somatische klachten
 • Identiteits- en levensfaseproblematiek
 • Lichte tot matige persoonlijkheidsproblematiek
 • Werkgerelateerde problematiek

Contra-indicaties

 • Verslavingsproblemen
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychotische stoornissen
 • Acute crisissituaties
 • Suïcidegevaar

Rapportage en overleg

Met toestemming van de cliënt zullen wij u schriftelijk informeren over de behandeling. Wilt u met ons overleggen en de cliënt stemt hiermee in, neem dan gerust contact met ons op.

De cliënt kan zichzelf telefonisch bij ons aanmelden. Informatiekaarten om aan uw patiënten mee te geven zijn hier te .

Voor gespecialiseerde GGZ- behandeling hebben wij schriftelijk een verwijzing nodig van u als huisarts of van een andere (arts)specialist. Om u van dienst te zijn ontvangt elke (potentiële) cliënt van ons een intake-informatiepakket met daarin een standaardverwijsformulier dat aan alle indicatie-voorwaarden voldoet. U hoeft dit formulier slechts te ondertekenen en aan te vullen met uw eigen gegevens, zoals bijvoorbeeld uw AGB code.

Twijfelt u over de indicatie dan kunt u natuurlijk met ons overleggen. Voor meer informatie zie bijgevoegde documenten.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelding

U kunt zich bij ons aanmelden via of telefonisch, of u kunt zich rechtstreeks wenden tot een van onderstaande therapeuten (zie: CONTACT > spreekuur).

Telefonische aanmelding

Bij een telefonische aanmelding bespreken wij kort met u de reden van uw aanmelding. Wij maken op basis van dit gesprek een eerste, globale inschatting van de problematiek en de mogelijkheden van behandeling. Daarnaast zullen wij een aantal gegevens opnemen, zoals uw adres en telefoonnummer, burgerservice nummer (BSN) en uw verzekeringsgegevens. Wanneer wij denken u de juiste behandeling te kunnen bieden, bespreken wij met u wanneer naar verwachting de eerste afspraak (intake) gepland kan worden. Om onze telefonische spreekuren niet te zeer te belasten met aanmeldgesprekken, zullen wij, wanneer u zich tijdens zo’n spreekuur aanmeldt, met u een terugbelafspraak maken op een ander tijdstip. Zo hebben wij tijd om uw aanmeldreden en uw eventuele vragen rustig te bespreken.

Wachtlijstinformatie per 19-02-2020

AANMELDSTOP NIEUWE CLIËNTEN

In verband met een te grote toestroom van nieuwe aanmeldingen en een daardoor steeds verder oplopende wachttijd en wachtlijst hebben wij moeten besluiten om voorlopig geen nieuwe cliënten aan te nemen. Zodra er weer ruimte komt voor nieuwe aanmeldingen vermelden wij dat op onze website.

Voor informatie en overleg blijft de praktijk bereikbaar tijdens de spreekuurtijden.

Contact

Praktijken

Oude Klapstraat, 15 6602 AE Wijchen
Tel: 024 - 663 68 43


Berg en Dalseweg, 61-63 6522 BB Nijmegen
 

 

Spreekuur

Onze spreekuurtijden zijn:

Maandag – 13.00 – 13.30 uur

(tel 06 47 91 46 51;

Woensdag – 10.30 – 11.00 uur

(tel 024 – 663 68 43;

Donderdag – 13.00 – 13.30 uur

(tel 06 41 76 71 65;


Mocht u door onvoorziene omstandigheden toch ons antwoordapparaat treffen, spreekt u dan s.v.p. alsnog uw boodschap in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Klachtenregeling | Privacy | Disclaimer & Copyright
Gerealiseerd door Digital Zoo